Cine este Eco Herbal

Povestea Eco Herbal a început în 2013, când am fost desemnați câştigători în competiţia de antreprenoriat social “Fabricat în Ţara lui Andrei”, sponsorizată de OMV Petrom România.
Activitatea noastră constă în producţia, colectarea şi procesarea primară a plantelor medicinale şi aromatice. Eco Herbal este o întreprindere socială, deoarece obiectivele noastre principale constau în generarea de surse de venit pentru localnicii din mediul rural, producţie agricolă fără îngrăşăminte şi pesticide chimice şi protejarea mediului prin recoltarea responsabilă a florei spontane. Pentru îndeplinirea în bune condiții a lucrărilor agricole și pentru sporirea productivității, sprijinim gospodăriile producătoare prin furnizarea în mod gratuit a serviciilor de consultanţă în cultivarea și recoltarea plantelor medicinale și aromatice specifice soiurilor produse, a materialului semincer pentru înființarea primelor culturi și monitorizarea permanentă a culturilor.
Prin producţia plantelor medicinale pe terenuri sociale, ori prin colectarea de plante din flora spontană generăm surse de venit pentru grupurile de rromi şi persoanele care nu deţin terenuri în proprietate.
Actiziționăm recolta verde obţinută de producători sau colectori şi introducem materia verde într-un proces de prelucrare primară prin uscare/deshidratare, tăiere și selectare dimensională. Materia astfel obținută reprezintă produsul de vânzare vrac către persoane juridice care activează în industria farmaceutică, alimentară şi cosmetică cu scopul obținerii de produse finite (ceaiuri, condimente, mixuri vegetale, creme, unguente, medicamente, suplimente alimentare, extracte, tincturi, uleiuri volatile, mezeluri etc.).
Depunem toate eforturile necesare pentru a răspunde nevoilor clienților noștri oferind materie primă de calitate superioară, atent selectată. Acordăm o atenție deosebită atât procesului de producție prin monitorizarea atentă a culturilor și îndeplinirea la timp și în bune condiții a lucrărilor agricole, proceselor de selectare și control al materiei înainte de fiecare etapă, cât și prelucrării primare, prin uscare naturală la umbră în vederea păstrării principiilor active și estetice ale plantelor.
Eco Herbal este o afacere socială creată cu suflet, care îşi propune să exercite impact social la scară largă pentru o perioadă nelimitată de timp, să răspundă nevoilor comunităţii rurale, să genereze surse de venit şi educaţie privind agricultura organică şi în acelaşi timp să contribuie la conservarea şi regenerarea resurselor naturale.
MISIUNE:

Întreprinderea socială Eco Herbal produce, colectează și procesează plante medicinale și aromatice, având ca obiectiv principal stabilirea unei piețe sigure de desfacere a produselor agricole și crearea de surse de venit în mediul rural.
Satisfacerea clienților desăvârșește misiunea noastră prin livrarea materiei prime de calitate superioară, în condiții de maximă seriozitate și responsabilitate. Pentru îndeplinirea în bune condiții a lucrărilor agricole și pentru sporirea productivității, Eco Herbal sprijină în mod gratuit gospodăriile producătoare prin furnizare de know-how personalizat de producție de plante medicinale și aromatice în funcție de soi, monitorizează lucrările solului și recoltarea materiei.
Prin activitățile sale, Eco Herbal își propune să răspundă în mod sustenabil problemelor socio-economice din comunitatea rurală, să asigure incluziune socială, dezvoltare durabilă și să genereze impact social la scară largă. În același timp, întreprinderea socială urmărește să contribuie la creșterea calității vieții atât la nivelul comunității, cât și al consumatorilor, prin introducerea pe piață a materiilor prime și a produselor care contribuie la conservarea și îmbunătățirea sănătății.

VIZIUNE:

Eco Herbal este un promotor al dezvoltării tuturor beneficiarilor săi: clienți, colaboratori, comunitate şi nu în ultimul rând propria echipă.

VALORI:

În Eco Herbal ne-am angajat să respectăm valorile centrale și să ne orientăm activitatea de zi cu zi pentru:

  • Munca în echipă: considerăm că valoarea unei echipe unite și omogene reprezintă mai mult decât valoarea individuală;
  • Respect față de societate, parteneri și clienți;
  • Flexibilitate, adaptabilitate față de nevoile clienților și ale partenerilor;
  • Cinste și corectitudine, respectarea angajamentelor;
  • Integritate, dinamism;
  • Învățare și îmbunătățire continuă;
  • Satisfacția și loialitatea angajaților și a colaboratorilor noștri.

Echipa Eco Herbal este caracterizată de aceste valori și va depune toate eforturile necesare pentru a construi o cultură organizațională puternică în rândul producătorilor parteneri și pentru a crește în fiecare zi valoarea exprimată prin încrederea comunității.

Economia socială combină profitabilitatea cu solidaritatea, creează locuri de muncă de bună calitate, consolidează coeziunea socială, economică şi regională, generează capital social, promovează cetăţenia activă, solidaritatea, acordă prioritate oamenilor, sprijinind dezvoltarea durabilă şi inovarea socială, tehnologică şi de mediu.

Calitatile noastre

Implicare 100
Dinamism 100
Comunicare 100
Integritate 100

Echipa noastra

Andreea Lorena URSE
Andreea Lorena URSEDirector Administrativ
Am absolvit Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, în cadrul Universității București. Aici am învățat cum să mă pun în locul celorlalți ca să pot înțelege mai bine nevoile lor. În Eco Herbal îmi pun toată abilitatea de a înțelege nevoile comunității, dar și dorința clienților și partenerilor noștri. Mă ocup cu plăcere de relațiile externe ale întreprinderii sociale: clienți, atât din piața internă, cât și internațională, furnizori, distribuitori, servicii externalizate, instituții publice, institute de cercetare-dezvoltare etc.
Cred cu tărie că SE POATE să construieşti o afacere socială dacă ai o viziune pe care o urmezi cu pasiune, dacă eşti deschis la nou, dacă ai disponibilitate şi rezistenţă la efort, dacă eşti corect, etic şi moral. Consider că auto-educația și învățarea permanentă pot depăși orice barieră. Pentru a asigura o bună implementare și funcționare a întreprinderii sociale Eco Herbal, am participat la o serie de programe educative și de mentorat:
– Program de mentorat în Antreprenoriat Social – pregătire organizațională, suport pentru implementare, susținut de Fundația NESsT Romania, OMV Petrom și OMV Gas & Power GmbH Viena, aprilie 2014 – prezent, Romania, Austria
– Seminarul “What is your NEET?”, în cadrul programului Erasmus+, organizat în octombrie, 2014 la Helsinki, Finlanda – În cadrul seminarului, Eco Herbal a fost desemnată exemplu de bună practică în antreprenoriat social
– Cursul de “Dezvoltare organizațională”, în cadrul programului Erasmus+ – septembrie, 2014, București
– Erasmus pentru Tineri Antreprenori – Schimb internațional de experiență în antreprenoriat social în mediul rural pentru producția și procesarea de plante medicinale și aromatice, mai-iunie 2014, Polonia
– Școala Națională a Femeilor Manager – Cursuri de formare profesională în domeniul Managementului și Antreprenoriatului, ianuarie-aprilie 2013, Timișoara.

Sunt o persoană căreia îi place să facă lucrurile să se întâmple, ba chiar să se întâmple cât mai bine cu putinţă. Dacă mă implic într-o acţiune, indiferent dacă stau de vorbă cu un prieten sau dacă citesc un articol de ziar, sau implementez un plan de afacere, investesc maxim de efort, atenţie şi preocupare. Pentru mine, orice demers care nu este însoţit de o motivaţie şi de o implicare completă, este o pierdere inutilă de resurse.
Cred că succesul trebuie să fie programat întotdeauna pe termen lung şi poate fi atins doar dacă stabileşti un traseu cu obiective clare, inovezi şi investeşti energie, tenacitate şi răbdare. Aceasta este definiția pe care dorim să o stabilim pentru descrierea întreprinderii sociale Eco Herbal.

Pot fi contactată la:
Tel.: +40737 133 509
E-mail: lorena@ecoherbal.ro

Ing. Ec. Lucian URSE
Ing. Ec. Lucian URSEDirector de Productie
Sunt licențiat al Facultății de Inginerie Electronică, din cadrul Universității Politehnica și al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, din cadrul Academiei de Studii Economice din București. După 8 ani de antreprenoriat clasic și carieră în multinațională, am ales să schimb traseul profesional și să mă alătur demersului Eco Herbal, unde profitul se măsoară în binele făcut oamenilor de lângă mine.
În Eco Herbal organizez întreaga activitate de producție și prelucrare, mențin relațiile cu beneficiarii întreprinderii sociale, cu gospodăriile producătoare din comunitatea rurală, dar și cu ingineri agicoli și horticultori.
Pentru a aduce o contribuție reală impactului social din comunitate și pentru a îndeplini în bune condiții activitățile de producție, am urmat o serie de stagii de practică și cursuri:
– Program de mentorat în Antreprenoriat Social – pregătire organizațională, suport pentru implementare, susținut de Fundația NESsT Romania, OMV Petrom și OMV Gas & Power GmbH Viena, aprilie 2014 – prezent, Romania, Austria
– Curs de Lucrător în cultura plantelor – ianuarie, 2014, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB)
– Stagii de practică în agricultura de plante medicinale și aromatice – martie-aprilie 2014, Dacia Plant, Bod, Brașov
– Stagii de practică în agricultura și procesarea de plante medicinale și aromatice – noiembrie, 2013, Nutraceuticals SRL, Săcele, Brașov.

Cred cu tărie că totul începe și se termină cu organizarea și că punctualitatea este politețea regilor. Îmi plac provocările și lucrul cu oamenii și sunt convins că motorul schimbării pornește de la motivația personală. Toate acestea pot produce rezultate excepționale în muncă, iar eu îmi propun să le antrez pe toate pentru a schimba în bine viețile oamenilor.

Pot fi contactat la:
Tel.: +40725 447 595
E-mail: lucian@ecoherbal.ro